Tuesday, May 23, 2017

Romanian's lark

for Maria Ciobanu


her voice sounds mountain waters
she sings about loneliness life of lark
the sky is astounded
what a wonderful day for solitude
and divinity

1 comment:

gheorghe apetroae said...


EL, EMINESCU
Gheorghe Apetroae, Sibiu

Când pe harfele de unde
stele cad şi se aprind
orgi selenice pe lucii,
valuri risipte-n grind,

fruntea- boltă peste veacuri
și-o înclină visător
să-şi revadă-n codri, lacul,
strălucirea în izvor...

pe azure văi de cuget
cu ochi negri lin coboară
El, Luceafăr al iubirii,
printre nuferi să răsară…

cu Luna se plimbă-n trestii,
iar din cornu-i de argint
îşi desfată nemurirea,
dă tăcerii dor şi gând..!

Teii, încărcaţi de floare,
ning miresme de amor,
El... luceşte-n rostul lumii
spre trecut şi viitor…!


Din grădinile de aur,
îi culege Lunei crini,
...El - ecoul între clipe -
să-i păstreze-n templul firii
candelabre de rubin...

arc de cer în El, lumina
celei mai pure lumini...!

Gheorghe Apetroae, Sibiu
”Depășirea trecerii”, Editura FIATLUX , București, 2000;
Revista „Foaia Poporului” - ASTRA, nr. 6, ianuarie, 1993